Ford Assistance, országúti segély

VÁRATLAN ESEMÉNY AZ UTAZÁS SORÁN?
RÁNK MINDENBEN SZÁMÍTHAT!    
                                        
A Ford Assistance elérhetőségei
Magyarországon belül:
+36 80 204 635
Magyarországon kívül:
+36 1 345 1728

Ford Assistance

Amennyiben lerobban vagy nem indul a gépkocsija, abban az esetben, szinte az összes európai országban rendelkezésére áll a Ford Assistance.

Elég egy telefon hívás és hamarosan érkezik a segítség! Helyszíni javítással, vontatással, csere gépkocsival, szállásfoglalással, illetve az esetleges hazajutás megszervezésével is segítenek.

A Ford Assistance szolgáltatás érvényességét a gépkocsi szervizfüzetében (hivatalosan:Garanciális és szervizelési útmutató) találja meg, illetve ha az adott szervizt elvégezteti autóján és megköti az Assistance-ot, nyomtatott példányt kaphat.

Ford Assistance területi hatálya Európában

Andorra, Görögország, Montenegró, Svédország, Ausztria, Hollandia, Németország, Szerbia, Belgium, Horvátország, Norvégia, Szlovákia, Bosznia, Olaszország, Szicília, Szardínia, Hercegovina, Írország, San Marino, Vatikán, Bulgária, Lengyelország, Oroszország, Törökország, Luxemburg, Portugália, Ukrajna, Cseh Köztársaság, Dánia, Macedónia, Románia, Szlovénia, Gibraltár, Egyesült Királyság, Magyarország, Málta, Svájc+Lichtenstein, Franciaország

Feltételek

Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft. országúti segélyszolgálat programot biztosít Önnek, mint ügyfélnek a következők szerint:
Jogosult járművek: Ford személy- és könnyű haszongépjárművek , melyek kötelező szervizét hivatalos Ford Márkakereskedésben vagy szervizben végezték
Assistance időtartama: A következő szervizig vagy maximum 12 hónapig.
Assistance területi hatálya: Magyarország és a „Ford Assistance területi hatálya Európában „ fejezetben felsorolt európai országok. Kérjük, ellenőrizze, hogy utazása során érintett európai országok lefedettek-e az országúti segélyszolgálat által.
Biztosított személy: a gépkocsi vezetője és utasai, összesen legfeljebb a gépjármű forgalmi engedélyében meghatározott számú személy, kivéve autóstopposok.
Kizárások: az Assistance szolgáltatásai nem terjednek ki a következő esetekre:

 • természeti katasztrófa, háborús esemény, sztrájk, elkobzás, állami kényszerintézkedések, hivatalos tilalom, zavargások vagy robbanások során következtek be;
 • autóverseny vagy tréning során következett be;
 • rakomány sérülése, vagy poggyász elvesztése;
 • utánfutó sérülése;
 • utánfutóval kapcsolatos meghibásodások;
 • amennyiben olyan beépített alkatrészek vagy tartozékok okozták a meghibásodást, amelyek a Ford által nem jóváhagyottak;
 • jogosulatlan vezető vagy jogosítvánnyal nem rendelkező személy által okozott hiba esetén;
 • házi állatokra nem, terjed ki az Assistance szolgáltatás;
 • a szervizbe szállítás/vontatás nélkül bejutott járműre bejelentett szolgáltatási igények;
 • a segélyhívó központnak utólag bejelentett káreseményekkel összefüggő szolgáltatási igények;
 • vis maior káresemények;
 • beázás;- légzsák visszajelző lámpa jelzése;
 • hóban vagy sárban elakadás (közúton is);
 • hólánc elszakadt;
 • rágcsáló által megsértett vezeték;
 • légkondicionáló;
 • ellopott kulcs;
 • riasztó rendszer (ha ennek meghibásodása önmagában a jármű üzemképtelenségét nem eredményezi);
 • rossz kulcs alkalmazása a zárban;
 • távirányító meghibásodása;
 • nem zárható oldalsó ablak;
 • műszer fal részleges vagy teljes meghibásodása;
 • helyzetjelző lámpa;
 • bármely lámpa (kivéve a KRESZ által előírt) meghibásodása következtében a jármű közlekedésbiztonsága veszélyeztetett

Korlátozások:  - mentőautó, rendőrautó, oktató jármű, bérautó, taxi csak helyszíni hibaelhárításra és szállításra jogosult – nehezített mentés (árokból kiemelés,/daruzás/csörlőzés stb.) kizárólag baleseti káresemény vagy tűzesetén (az utánfutó minden esetben kizárt)

Mi a teendő, ha segélyszolgálatra van szüksége?

Híváskor a következő információkra lesz szüksége:

 • a vezető és utasok neve
 • gépjármű rendszáma, alvázszáma
 • pontos tartózkodási hely, kapcsolattartó telefonszáma
 • az esemény rövid leírása, szükséges segélyszolgálat típusa
 • Assistance szolgáltatásra jogosult események. Az országúti segélyszolgálat a következő eseményekre terjed ki:
  • üzemképtelen gépjármű, beleértve az otthonindulást is;
  • erőtlen motor;
  • motor vezérlés meghibásodása;
  • baleset, beleértve az otthona előtt történt balesetet – a gépkocsi a legközelebbi Ford márkakereskedésbe történő elszállításra jogosult;
  • lopási kísérlet okozta sérülés, beleértve az otthona előtt történt lopási kísérletet – a gépkocsi a legközelebbi Ford márkakereskedésbe történő szállításra jogosult.;
  • vandalizmus okozta esemény – a gépkocsi a legközelebbi Ford márkakereskedésbe történő elszállításra jogosult;
  • lemerült akkumulátor (akkumulátor hiba minden esetben fedezett önhiba/gyári hiba /stb);
  • műszaki hiba okozta üzemanyag elfolyás vagy hiány;
  • bármelyik kerékabroncs bármely okból kifolyólag, érintett kerekek számára tekintet nélkül sérülése ( a kerékabroncs költsége a gépkocsi tulajdonosát terheli);
  • közlekedésbiztonsági szempontból a következő meghibásodások tekinthetők fedezettnek: biztonsági övek, ablaktörlők, irányjelzők és a hátsó fényszórók meghibásodása;
  • elektronikus kártyát nem ismeri fel a rendszer (amennyiben a hiba nem vezetőnek róható fel);
  • a kulcs nem illeszthető be az önindítóba;
  • a kulcs nem fordítható el az önindítóba;
  • zár blokkolt;
  • zár nem működik – a jármű nem használható;
  • riasztó rendszer, indításgátló (ha ezek meghibásodása a jármű üzemképtelenségét eredményezik);
  • a hátsó/első szélvédő nem rongálás miatt bekövetkezett sérülése (szélsőséges időjárási körülmények között);
  • mobil tető nem zárható;
  • ajtók nem zárhatók;
  • a vezető ülését szabályozó rendszer elakadt és ezért a kormánykerék nem elérhető;
  • a műszerfali visszajelzők nem működnek ( he ez kihatással van a közlekedés biztonságára );
  • beragadt a sebváltó rendszer;
  • LPG gázüzemű rendszer meghibásodása (gyári)
  • utastér hűtése/fűtése (ezáltal a járművel való közlekedés ne, biztonságos), de légkondicionáló meghibásodása nem fedezett;
  • megfagyott, megdermedt üzemanyag;
  • szennyezett üzemanyag;
  • rossz üzemanyag (dízel helyett benzin, vagy benzin helyett dízel), üzemanyag kifogyás
  • törött kulcs vagy elveszett kulcs

 

 • Segélyszolgálat műszaki hiba esetén: Ha az utazás nem kezdhető meg, vagy nem folytatható a gépjárművel, a Ford Assistance megszervezi az országúti javítást.
 • Gépjármű elszállítása: Ha az utazás nem kezdhető meg, vagy nem folytatható a gépjárművel, és a gépkocsi helyszínen nem javítható, a Ford Assistance megszervezi a gépkocsi, az utánfutó és a csomagok elszállítását a legközelebbi Ford márkakereskedésbe (vagy 50km-en belül az ügyfél által rendszeresen látogatott márkakereskedésbe);Amennyiben a gépkocsi balesetet szenvedett, és letért az úttestről és speciális mentés szükségeltetik az elszállítás előtt, a Ford Assistance megszervezi a nehezített mentést és annak költségei fedezettek az Assistance program által. Könnyű haszongépjárművek esetén a műszaki hibát követően az ügyfél kérésére a Ford Assistance megszervezi a kereskedelmi rakomány tovább szállítását és fedezi a rakomány átpakolásának költségeit maximum 250 Euro+áfa értékhatárig.
 • Cseregépjármű: Amennyiben a személy- és haszongépjármű javítása nem végezhető el a helyszínen és az elszállítást követően a Ford márkakereskedésben sem a meghibásodás napján, a szolgáltató hasonló kategóriájú csereautót biztosíthat az ügyfél számára kilométer korlátozás nélkül a javítás végéig, de legfeljebb 2 munkanapig, az autókölcsönző társaság általános feltételei szerint ( pl. külföldi igénybevételnél kaució, dombornyomott bankkártya, bizonyos országok vonatkozásában külföldre viteli tilalom).A szolgáltatás díjmentes a kedvezményezett részére. A díjmentesség nem terjed ki az üzemanyagra, a személyek balesetbiztosítására, a Casco önrészre, a cserautó ki-és visszaviteli költségére, valamint a kiegészítő tartozékokra ( hólánc; tetőcsomagtartó, stb. ).Az Assistance központ igyekszik Ford típusú gépjárművet biztosítani cserautóként az ügyfél részére. Amennyiben haszongépjármű cseréjéről gondoskodik, mindent meg tesz annak érdekében , hogy megfelelő gépjárművet szolgáltasson az üzleti út folytonosságának biztosítására.
 • Az utazás folytatása: Ha a műszaki hiba a biztosított lakó – ill. telephelyétől, több mint 80 km-re történt és a javítás nem végezhető el a meghibásodás napján, az Assistance program a következőket fedezi:
  • az utazás költségeit a meghibásodás helyszínétől a célállomásig és a kedvezményezett lakóhelyéig,
  • a visszaút költségeit a célállomástól a kedvezményezett lakóhelyéig, ha a gépjárművet nem lehetett megjavítani.
  • A vissza út költségeit a célállomástól a kedvezményezett lakóhelyéig a biztosítottak részére vagy az utazás befejezését követően a lakóhelyig, egy személy részére a megjavított gépjárműért történő visszautazás költségeit a lakóhelytől a javítás helyszínéig. ( A megjavított gépjármű is haza szállítható, ha annak költségei nem haladják meg az egy személy lakóhelyétől a javításhelyszínéig történő utazásának költségeit. )
  • A tovább-, vagy hazautazáshoz első osztályú vasúti menetjegy költségeit a kedvezményezett részére. 6 órát meghaladó vasúti út esetén turista osztályú repülőjegy költségeit fedezi az assistance program.
 • Szállás: Ha a műszaki hiba a tulajdonos vagy járművezető lakóhelyétől 80 km –nél messzebb következett be és a javítás nem végezhető el a meghibásodás napján, a biztosított személyek szállodai elhelyezésének költségét az Assistance program fedezi a javítás idejére, de legfeljebb 3 éjszakára, és éjszakánként 100 Euró+ Áfa értékhatárig reggelivel együtt.
 • Utasok szállításának, kiszállítások költségei: Amennyiben az ügyfél igényli, helyközi szállítás biztosított részére a műszaki hiba vagy márkakereskedés helyszínétől a további Assistance szolgáltatások igénybevátelének helyszínéig, vagy a kiegészítő Assistance szolgáltatások helyszínétől a márkakereskedésig 50Euro + Áfa értékben meghibásodásonként.
 • Cseregépjármű, utazás folytatása, szállás szolgáltatások összevonása: Cseregépjármű, szállás és utazás folytatása szolgáltatások nem vonhatók össze. A csergépjármű, szállás és utazás folytatása szolgáltatások a Ford Assistance jóváhagyásával történnek.
 • Gépjármű hazaszállítása külföldről:
  •  Ha a gépkocsi javítását nem lehet 5 napon belül elvégezni vagy a gépjárművet nem lehet megjavítani, azt a biztosított otthonához legközelebb eső márkakereskedésbe szállítja a Ford Assistance.

Ford Solymár

2083 Solymár, Sport utca 23.
Telefon: +36 26 560 910
+36 26 560 920
+36 20 934 5345
Nyitvatartás
Hétfő-Péntek 06:45-17:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

FordStore Solymár-M3

1152 Budapest, Városkapu utca 11.
Telefon: +36 1 265 5154
+36 1 265 5155
+36 1 265 5156
+36 20 417 2787
Nyitvatartás
Hétfő-Péntek 07:00-17:00
Szerda 07:00-19:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

Ford Solymár-Esztergom

2500 Esztergom, Visegrádi út 11.
Telefon: +36 33 509 400
+36 20 444 1440
+36 20 318 5665
Nyitvatartás
Hétfő-Péntek 06:45-17:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELTÉTELEK FORD MAGYARORSZÁG Solymár-Szalay Kft. 2020 © Minden jog fenntartva